Transport Planner Europe

Do you have experience in a logistical office environment and are you ready for the next step in your career? Then keep on reading!

In the role of Transport Planner, you'll be part of our Planning team consisting of 10 colleagues. Together, you ensure flawless coordination of truck transport at NewPort!

Do you want to become the connecting link between our customers and carriers? We're looking for a team member who fits our energetic team and brings a good dose of humor. A day without laughter is a day not lived!

Your responsibilities in short:

 • You're responsible for coordinating the logistical process of truck transport so that the right tank containers arrive at the right place, in the right condition, and at the right time.

 • You ensure all information and documentation is complete and up-to-date. If there are irregularities, you tackle them head-on and resolve them.

What your day looks like:

 • You walk in: first, a nice cup of coffee to wake up.

 • Once settled, your first action is to send the shunt list to your Customer Service colleagues. They'll check if the transport documentation is ready.

 • A new request comes in for transport to Botlek. You check which (external) carriers if they can arrange this for you. Hmmm... you remember Jaap from Jaap Logistics mentioned he needed to fill a truck. Building and maintaining relationships with our transport partners is key, and you know that better than anyone. So, you call Mr. Jaap and give him the load. Great, he'll return the favor next time. Nicely done!

 • An hour later, Jaap calls again. He needs to fill another truck, he's wondering if you happen to have another transport for him? You look at your load requests – but Jaap is too expensive for that destination, it has to end somewhere; cost efficiency and effectiveness are high on your list. You schedule the transport with another party.

 • Time for a break – lunchtime. You dominate in a competitive game of table football and enjoy lunch in our own work-café filled with the famous 'Brabantse gezelligheid' (fun).

 • Back to business: an important load should be on its way to the port, but you see in the planning system that the load hasn't been picked up from the customer yet. Oh oh... time to put some pressure on the carrier.

 • You keep the transports you arrange, the data, and the costs neatly updated in the NewPort system.

 • At the end of the day, you review the transport list for the next day once again, so you and your colleagues can start your day calmly with your coffee by your side. List checked, your stomach rumbles – time to head home.

What we're looking for in you:

 • (Must) 2+ years of work experience in a logistical office environment. Why? It's essential that you possess knowledge of logistical basics, logic, and terms to become accustomed to truck planning in our niche industry.

 • (Must) You're fluent in Dutch and English, since this is an international business.

 • (Pré) A completed vocational or higher education in the field of logistics.

 • (Pré) Knowledge of IMDG, ADR, and intermodal transport.

 • (Pré) Languages like German or French are always a plus.

 • You're a true team player with good planning skills. You're solution-oriented, thrive under time pressure, and don't let any detail escape your watchful eye.

 • Additionally, you feel like a fish in water in a changing environment with your strong adaptability. Every day, you're focused on results and enjoy working towards goals.

What NewPort offers you:

 • A competitive salary, travel allowance, pension plan of which 2/3 is covered by us, 24 vacation days & 3.5 ADV days.

 • A dynamic environment in a team that supports each other! It's an international environment, so you'll work with colleagues from various backgrounds.

 • We're committed to introducing you to NewPort and having the NewPort teams get to know you in a fun way. With an extensive onboarding program and plan, we ensure that you get to know your colleagues, the business, and your role.

 • Beyond the onboarding plan, we also care about your long-term development: we offer training opportunities and room for growth.

 • Not to forget: monthly Friday afternoon drinks, an annual summer BBQ with international colleagues, and a rocking Christmas and New Year's party!

Our office is located in Moerdijk – not easily accessible by public transport. Therefore, having your own means of transportation is essential.

About NewPort:
As NewPort Tank Containers we are specialized in the international transportation of chemical fluids, foodstuff and gas in tankcontainers. With our worldwide offices and network of agents, we are one of the biggest players in our branche.

Would you like to know more about us as a company, are you interested in our other vacancies or are you looking for stories of our own employees? Take a look at our website!

Are you interested, do you have questions, or would you like to apply right away? Go ahead and send your resumé and motivation directly to careers.eur@newporttank.com!

Acquisition with regards to this vacancy is not appreciated.

Heb jij ervaring in een logistieke kantooromgeving en ben jij klaar voor de volgende stap in jouw carrière? Lees dan verder!

In de rol van Transport Planner maak je deel uit van ons Planning team, bestaande uit 10 collega’s. Samen zorgen jullie voor een vlekkeloze coördinatie van het truck transport bij NewPort!

Wil jij de verbindende schakel worden tussen onze klanten en vervoerders? We zoeken een teamlid dat past bij ons energieke team en een goede dosis humor meebrengt. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!

Verantwoordelijkheden in het kort:

 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het logistieke proces van truck transport zodat de juiste tank containers op de juiste plek, in de juiste staat en op het juiste tijdstip arriveren.

 • Je zorgt ervoor dat alle informatie en documentatie volledig en up-to-date is. Als er onregelmatigheden zijn, ga je er direct op af en los je ze op.

Hoe ziet je dag eruit?

 • Je loopt binnen: eerst een bakkie koffie om wakker te worden.

 • Als je gesetteld bent, is je eerste actie het versturen van de shuntlijst naar je Customer Service collega’s. Zij gaan kijken of de transportdocumentatie klaar staat.

 • Er komt een nieuwe aanvraag binnen voor een transport naar de Botlek. Je kijkt welke (externe) vervoerders dit voor jou kunnen regelen. Hmmm… volgens mij zei Jaap van Jaap Logistics dat hij nog een truck moest vullen. Het bouwen en behouden van relaties met onze vervoerspartners is key, dat weet jij als geen ander. Daarom bel je Mr. Jaap en gun je hem de lading. Mooi, die helpt jou de volgende keer weer uit de brand. Goed geregeld!

 • Uurtje later belt Jaap je weer. Hij moet nóg een truck vullen, of jij niet toevallig nóg een container transport voor hem hebt? Tegelijkertijd pak je er een nieuwe transport aanvraag bij – maar met die bestemming is Jaap te duur, het blijft geen feest; kostenefficiëntie en effectiviteit staan bij jou hoog in het vaandel. Je plant het transport in bij een andere partij.

 • Tijd voor een break – lunchpauze. Je speelt de sterren van de hemel in een competitief potje tafelvoetbal en luncht in ons eigen work-café vol Brabantse gezelligheid.

 • Back to business: er zou een belangrijke lading onderweg moeten zijn naar de haven, maar je ziet in het planningsysteem dat de lading nog niet is opgepikt bij de klant. Oh oh... tijd om de vervoerder achter de broek aan te zitten.

 • De transporten die je regelt, de data en de kosten werk je netjes bij in het NewPort systeem.

 • Aan het eind van de dag kijk je nog een keer de transportlijst na voor de volgende dag, zodat jij en je collega’s morgen weer rustig kunnen opstarten met je bakkie koffie aan je zijde. Lijst gecheckt, je maag knort – tijd om weer naar huis te gaan.

Wat zoeken wij in jou?

 • (Must) 2+ jaar werkervaring in een logistieke kantooromgeving. Waarom? Het is namelijk essentieel dat je over kennis van de logistieke basis, logica en termen beschikt om ook aan de truck planning in onze niche branche gewend te raken.

 • (Must) Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels.

 • (Pré) Een afgeronde mbo- of hbo-opleiding in de richting van logistiek.

 • (Pré) Kennis van IMDG, ADR en intermodaal transport.

 • (Pré) Talen zoals Duits of Frans zijn altijd mooi meegenomen.

 • Je bent een echte teamplayer met goede planning skills. Je denkt in oplossingen, gaat goed op tijdsdruk en laat geen punt aan je haviksoog voorbijgaan.

 • Daarnaast voel je je in een veranderende omgeving als een vis in het water met jouw sterke aanpassingsvermogen. Elke dag ben je gericht op het resultaat en werk je graag naar doelen toe.

Wat biedt NewPort jou?

 • Een competitief salaris, reiskostenvergoeding, pensioenregeling waarvan 2/3 door ons wordt betaald, 24 vakantiedagen & 3,5 ADV dagen.

 • Een dynamische omgeving in een team dat veel voor elkaar over heeft! Het is een internationale omgeving, waardoor je met collega’s vanuit allerlei verschillende achtergronden werkt.

 • We maken ons sterk om je op een leuke manier te introduceren bij NewPort en de NewPort teams bij jou. Met een uitgebreid onboardingprogramma en -plan zorgen we er samen voor dat jij je collega’s, de business én je functie leert kennen.

 • Naast het onboardingplan hebben we ook op de langere termijn oog voor jouw ontwikkelbehoefte: We hebben scholingsmogelijkheden en ruimte voor doorgroei.

 • En niet te vergeten: maandelijkse vrijdagmiddagborrels, een jaarlijkse zomerse BBQ met internationale collega’s en een knallend Kerst- en Oud & Nieuw feest!

Ons kantoor bevindt zich in Moerdijk - niet gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer. Hiervoor is het van belang dat je over een vervoersmiddel beschikt.

Over NewPort:
Als NewPort Tank Containers zijn we gespecialiseerd in het internationale vervoer van chemische vloeistoffen, levensmiddelen en gas in tankcontainers. Met kantoren wereldwijd en een uitgebreid netwerk van agenten, zijn we een van de grootste spelers in onze branche.

Wil je meer over ons als bedrijf weten, heb je interesse in een andere vacature of ben je op zoek naar verhalen van onze medewerkers? Neem dan een kijkje op onze website.

Ben je geïnteresseerd, heb je vragen of wil je meteen solliciteren? Mail dan je cv en motivatie naar: careers.eur@newporttank.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.